Wieteska, M. (2017). Obrazy starości w „Spóźnionych kochankach” W. Whartona. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 443–450. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.443.450