Skarbek-Kazanecki, J. (2017). O potrzebie wołacza – vocativus z perspektywy filozofii dialogu. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 28–38. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.28.38