Debita, M. (2017). Przesłanki dopuszczalnego przerwania ciąży w prawie i orzecznictwie polskim. Ogrody Nauk I Sztuk, 6(6), 90–97. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2016.90.97