Dubiel, O. (2020). Medialny wizerunek osoby z autyzmem kreowany w filmach. Ogrody Nauk I Sztuk, 10, 142–150. https://doi.org/10.15503/onis2020.142.150