Górka, A., & Mazur, P. (2019). Status związku a poziom lękowości, chwiejności emocjonalnej i nieufności. Ogrody Nauk I Sztuk, 9(9), 199-204. https://doi.org/10.15503/onis2019.199.204