Brzezińska, A. M. (2019). Kunstkamera Jana Švankmajera, czyli wszystkie rzeczy wszystko znaczą. Ogrody Nauk I Sztuk, 9(9), 509-517. https://doi.org/10.15503/onis2019.509.517