Romaneczko, J. (2019). Walory edukacyjno – terapeutyczne gier fabularnych - metaanaliza. Ogrody Nauk I Sztuk, 9(9), 276-289. https://doi.org/10.15503/onis2019.276.289