Kanar, M. (2019). Wspieranie dorosłych osób ze spektrum autyzmu w Polsce – od rozważań teoretycznych do praktycznej egzemplifikacji. Ogrody Nauk I Sztuk, 9(9), 240–249. https://doi.org/10.15503/onis2019.240.249