Kobylarek, A. (2018). Wspólnota akademicka. Próba redefinicji. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 11–14. https://doi.org/10.15503/onis2018.11.14