GaweĊ‚, W. J. (2018). Misja, wizja i cele uniwersytetu ekonomicznego. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 40-47. https://doi.org/10.15503/onis2018.40.47