Wróbel, M. I. (2018). Kobiecość i męskość a emotikony. Relacje pomiędzy płcią psychologiczną a emocjonalnością w sytuacjach wywołujących emocje strachu, smutku i gniewu. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 381-390. https://doi.org/10.15503/onis2018.381.390