Kostrzewska-Obertaniec, M. (2018). Nowoczesne zarzÄ…dzanie w administracji publicznej. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 405-412. https://doi.org/10.15503/onis2018.405.412