Lewandowska, A., & Gańko, A. (2018). Antropologia i Architektura – o źródłach projektu współpracy badawczej. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 150-158. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2018.150.158