Sobieska, A. (2018). Świecka edukacja kobiet w świecie islamu.: Wybrane problemy. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 101-111. https://doi.org/10.15503/onis2018.101.111