Skorupski-Cymbaluk, J. (2018). Czy neurotycy boją się skakać? Osobowościowe predyktory uprawiania sportu. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 453-458. https://doi.org/10.15503/onis2018.453.458