Tuz, P. (2018). Język łużycki w szkolnictwie Brandenburgii i Saksonii – (nie)obecność w edukacji jako czynnik kształtujący sytuację języka w ostatnich 200 latach. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 476-490. https://doi.org/10.15503/onis2018.476.490