Pawińska, M. (2018). Millennialsi - inspiratorzy nieuchronnych zmian w środowisku akademickim w Polsce i na świecie. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 215-223. Pobrano z https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2018.215.223