Kotkiewicz, M. (2018). Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych prowadzona przez polskie gminy (na przykładzie Częstochowy). Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 234-244. https://doi.org/10.15503/onis2018.234.244