Majkowski, J. (2018). Pisarze postkolonialni. Próba identyfikacji twórczości Astrid Roemer. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 560-568. https://doi.org/10.15503/onis2018.560.568