Kraszewska, M. (2018). AmerykaƄski i brytyjski ruch studencki i jego wizerunek w filmie. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 579-590. https://doi.org/10.15503/onis2018.579.590