Podczasik, M. E. (2018). Nabywanie wiedzy praktycznej przez osoby osadzone zatrudnione poza zakładem karnym. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 459-467. https://doi.org/10.15503/onis2018.459.467