Wieczorek, M. (2018). Determinanty występowania zjawiska przyjaźni w relacji dziecko – dorosły w świetle wyników badań pracy własnej. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 371-380. https://doi.org/10.15503/onis2018.371.380