Brzezińska-Gębicka, A. (2018). Rola języka w rozwoju myślenia matematycznego. Ujęcie kognitywne. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 295-302. https://doi.org/10.15503/onis2018.295.302