Duc-Harada, P. A. (2018). Wpływ języka rodzimego na przyswajanie języka japońskiego. Krótka refleksja nad kształtowaniem kompetencji językowych oraz socjolingwistycznych Polaków uczących się języka japońskiego. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 491-504. https://doi.org/10.15503/onis2018.491.504