Jelonek, B. (2018). Działalność pedagogiczno-prawna Bronisława Piłsudskiego: Pedagogical and legal activity of Bronisław Piłsudski. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 330-337. https://doi.org/10.15503/onis2018.330.337