Tyszkowska, M. Z. (2018). Inteligencje personalne w procesie adaptacji ucznia klasy czwartej. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 444-452. https://doi.org/10.15503/onis2018.444.452