Osińska, M. (2018). Osiągnięcia edukacyjne skazanych i ich znaczenie w planowaniu procesu resocjalizacyjnego – analiza jakościowa. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 430-443. https://doi.org/10.15503/onis2018.430.443