Czechowska, Z. (2018). Biografia twórcy jako szkoła twórczego myślenia. Na przykładzie życiorysu i dorobku artystycznego Wisławy Szymborskiej. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 247-255. https://doi.org/10.15503/onis2018.247.255