Renat, M. (2018). Władysław Żeleński – kompozytor i pedagog. Relacja między stylem twórczym a postawą pedagoga. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 513-524. https://doi.org/10.15503/onis2018.513.524