Wątrobiński, D. (2018). Percepcja emocji i interpretacja dzieł malarskich poprzez tłumaczenie audiowizualne – rola audiodeskrypcji w nauce niewidomych uczniów. Ogrody Nauk I Sztuk, 8, 205-214. https://doi.org/10.15503/onis2018.205.214