Tkacz, M. (2023). Fenomenologia miłości Sørena Kierkegaarda: miłość zmysłowa – miłość wieczna – lęk. Ogrody Nauk I Sztuk, 13(13), 13–22. https://doi.org/10.15503/onis2023.13.22