Jaworski, T., Kloc, K., & Małecki, W. (2023). Wpływ frustracji na podejmowanie zachowań ryzykownych. Ogrody Nauk I Sztuk, 13(13), 157–167. https://doi.org/10.15503/onis2023.157.167