Tajak-Bobek, A. (2023). Przestępczość przeciwko zdrowiu i życiu. Charakterystyka decydenta z perspektywy jakościowej. Ogrody Nauk I Sztuk, 13(13), 128–141. https://doi.org/10.15503/onis2023128.141