Czajka-Gierak, D. (2023). Wypalenie zawodowe księży katolickich – zarys problematyki. Ogrody Nauk I Sztuk, 13(13), 23–36. https://doi.org/10.15503/onis2023.23.36