Jarzyńska, K. (2023). Zagadnienia ruchu wydawniczego w piśmiennictwie naukowym w XXI w. Ogrody Nauk I Sztuk, 13(13), 197–206. https://doi.org/10.15503/onis2023.197.206