Barszczyńska, J. (2023). Różowe lalki, granatowe samochody. Marketing a powstawanie stereotypów płciowych. Ogrody Nauk I Sztuk, 13(13), 39–59. https://doi.org/10.15503/onis2023.39.59