Surma-Wiśniewska, A. (2023). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – konflikty. Ogrody Nauk I Sztuk, 13(13), 116–127. https://doi.org/10.15503/onis2023.116.127