Batko, K., Rejment, I. ., Wencel, J. ., & Szydłowska , M. . (2022). Akceptacja agresji kobiet w zależności od jej zgodności ze stereotypem. Ogrody Nauk I Sztuk, 12(12), 58–68. https://doi.org/10.15503/onis2022.58.68