Krawiec, A. (2022). Badania nad upamiętnieniem Holokaustu w Polsce i w USA na przykładzie dwóch największych miejsc pamięci. Dyskurs, archiwa i polityka. Ogrody Nauk I Sztuk, 12(12), 17–28. https://doi.org/10.15503/onis2022.17.28