Matkowska, A. . (2022). Nowe określenia osób z zespołem Aspergera a funkcja pragmatyczna wypowiedzi środowiska osób z zespołem Aspergera. Na przykładzie jednostek leksykalnych aspi i aspergerowiec. Ogrody Nauk I Sztuk, 12(12), 252–264. https://doi.org/10.15503/onis2022.252.264