Kamykowska, Z. (2022). Wartość dzieł sztuki w kontekście teorii ekonomicznych. Ogrody Nauk I Sztuk, 12(12), 47–57. https://doi.org/10.15503/onis2022.47.57