Schoepp, P. (2022). Subiektywne definiowanie pojęcia racjonalności w relacji do wybranych aspektów podejmowania decyzji . Ogrody Nauk I Sztuk, 12(12), 120–134. https://doi.org/10.15503/onis2022.120.134