Lebiedowicz, P. . (2022). Wizerunki na monetach Ajnos jako przejaw edukacji i komunikacji społecznej w mieście antycznym. Ogrody Nauk I Sztuk, 12(12), 165–174. https://doi.org/10.15503/onis2022.165.174