Rząd, M. (2022). Państwowe rozdawnictwo zboża w Cesarstwie Rzymskim. Kształtowanie postaw społecznych w świetle źródeł ikonograficznych. Ogrody Nauk I Sztuk, 12(12), 175–185. https://doi.org/10.15503/onis2022.175.185