Adamus, A. (2022). Nadzieja na wolność - działalność konspiracyjna Władysława Musialika ps. „Bolesław” (1913-1996). Ogrody Nauk I Sztuk, 12(12), 69–80. https://doi.org/10.15503/onis2022.69.80