Błaszczyk, S., Andrzejewska, K., Demichowicz, P. ., & Zuchowicz, P. . (2021). Zdolny, ale gej. Wpływ informacji o kompetencji i orientacji seksualnej na preferencje przełożonego. Ogrody Nauk I Sztuk, 11(11), 43–50. https://doi.org/10.15503/onis2021.43.50