Sanigórska , A., & Kaźmierska, M. (2021). Wpływ techniki pisania na zapamiętywanie informacji. Ogrody Nauk I Sztuk, 11(11), 119–126. https://doi.org/10.15503/onis2021.119.126