Borowiecka, A. . (2021). Logiczne myślenie w uczeniu się matematyki – zadania otwarte i zamknięte. Ogrody Nauk I Sztuk, 11(11), 53–60. https://doi.org/10.15503/onis2021.53.60