Słupczewski, J., Mańkowska, K., Matulewski, J., Sobolewska, N., Szymańska, M., & Gut, M. (2021). Profil intelektualny i jego zależności z bazowymi umiejętnościami numerycznymi u dzieci prawidłowo rozwijających się. Ogrody Nauk I Sztuk, 11(11), 106–118. https://doi.org/10.15503/onis2021.106.118