Karlikowska-Pąsiek, M. M. (2021). 33 omdlenia – pierwsza krakowska adaptacja teatralna rosyjskiej klasyki po 1989 roku. Ogrody Nauk I Sztuk, 11(11), 162–169. https://doi.org/10.15503/onis2021.162.169